Med skulder på över två miljarder kronor ansökte man under måndagen om rekonstruktion och ställer in betalningarna. De försöker nu rädda 3 000 jobb och sin framtida verksamhet uppger Dagens Nyheter.Hur drabbar då detta frilansare? Vad säger SFF:s jurist Thomas Riesler?

SFF info

SFF

SFF är med cirka 1 800 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt

Kommande kurser

Inga aktuella kurser för tillfället.

På gång