Allmänna villkor

Här finns de allmänna villkoren. SFF rekommenderar våra medlemmar att skicka med dessa villkor till kunden tillsammans med offerter och avtal.