Auktorisering i digital bildleverans 3.0

Vad är en auktoriserad bildleverantör?
Det är en fotograf som genom Svenska Fotografers Förbund blivit godkänd på ett praktiskt och teoretiskt prov som visar att hon/han kan leverera digitala bilder som är optimerade för det media de skall publiceras i.

En auktoriserad fotograf i digital bildleverans 3.0 har mycket goda, för kvaliteten avgörande kunskaper inom följande områden:

 • Betraktnings- och omgivningsljus för digitalt bildarbete
 • Bildskärmar för färgbetraktning
 • Fotografering i fast ljus för kameraprofilering
 • Bildarbete med råfiler
 • Digitalisering av dia, påsikt och negativ
 • Bildarbete med icc-profiler, färg- och softproofinställningar i Photoshop
 • Förprovtryck och fullgamututskrift
 • Optimering av bilder för publicering på olika media såsom tryck, web, surfplatta och smartphone
 • Pdf-arbetsflöde enligt pdfx-standard
 • Optimering av bilder för premedia
 • Digital arkivering

Fotografens arbetsmetoder garanterar följande:

En auktoriserad fotograf arbetar i en korrekt inställd arbetsmiljö beträffande omgivnings- och betraktningsljus. Fotografen arbetar också med en, för ändamålet högpresterande bildskärm där krävande bild- och färgbedömningar kan göras. Den auktoriserade fotografen har rutiner för att regelbundet kalibrera, profilera och kontrollera bildskärmen. De utskrifter fotografen presterar är certifierade enligt gällande ISO-standard i de fall bildfilen redovisar hur det förväntade tryckresultatet ska se ut. Det innebär bl.a. att dessa är inmätta med spektrofotometer och försedda med en korrekt utformad rapport. Fotografen arbetar korrekt med softproof, dvs då certiferat förprovtryck eller tryck jämförs med samma bild på skärmen. Slutligen levererar fotografen digitala bilder optimerade för de media där de ska publiceras.

Hur går det till?

För det första måste du vara medlem i SFF. Detta prov finns nu tillgängligt:

Direkt auktoriseringsprov till digital bildleverantör 3.0
Provet görs helt på distans. Provdeltagaren skall ha tillgång till kalibrerbar skärm och Photoshop CS5 eller nyare. Efter det digitala provet skall deltagaren redovisa sin iordningsställda arbetsplats samt skicka in tryckprover enligt fastställda kriterier för bedömning.

Kursen kostar 3000 kronor exkl moms.

Kursportalen finns på www.sffutbildning.se. Där finns också mer information.

----------------------------------------------------------

För att kunna genomföra kursen och bli auktoriserad behöver du detta:

Utrustning:

 • Bildskärm som klarar ISO 12646 (till exempel NEC eller EIZO, fråga din leverantör)
 • Spectrophotometer eller colorimeter för kalibrering av bildskärm och uppmätning av utskrifter.
 • Belysning (lysrör) 5000 K RA över 90 (ISO 3664)
 • Ljuslåda 5000 K RA över 90 (ISO 3664)

Din arbetsplats skall ha neutrala färger motsvarande NCS 4000-6000.
Man kan antingen måla väggarna runt skärmen med färg som finns hos en färghandlare.
Eller använda avskärmningstyger i denna färg.
Eller skärmar i denna färg.
Dina fönster skall kunna avskärmas så att rummet får ett jämnt och kontrollerat ljus.

Programvara: Photoshop CS 4 eller senare.
Dessutom krävs grundläggande kunskaper i Photoshop.

 

År 2002 startades Svenska Fotografers Förbund auktorisationsutbildning i digital bildleverans, öppen endast för förbundets medlemmar. Idag är denna utbildning uppgraderad till version 3.0.

Tidningen f

Fotografisk tidskrift

Fotografisk Tidskrift
Hornsgatan 103 10 trappor
117 28 Stockholm

Senaste nytt