Gesäll- och mästarbrev

Syftet med Gesällprovet är att visa att yrkesverksamma innehar och behärskar de kunskaper som är relevanta för att kunna utöva sitt yrke på ett professionellt sätt. Ett godkänt Gesällprov visar att man är en del av ett mångårigt yrkesnätverk av Gesäller och Mästare inom vitt skilda yrkesgrupper. 

Mer information kommer inom kort. 

Gesäll- och mästarbrev Foto: Ludvig Borgström

Utdelning av gesällbrev i Blå Hallen, Stockholms Stadshus 2017. 
Peter Östergren,
 Erika Petersdotter, 
Göran Ekeberg,
 Rose-Marie Borgström,

och Johan Gunséus
 ta emot sina gesällbrev.

Syftet med Gesällprovet är att visa att yrkesverksamma fotografer innehar och behärskar de kunskaper som är relevanta för att kunna utöva sitt yrke på ett professionellt sätt. Ett godkänt prov visar att man är en del av ett mångårigt yrkesnätverk av Gesäller och Mästare inom vitt skilda yrkesgrupper. Gesällbrevet är ett personligt intyg och kan ej återkallas. Mästarbrevet kan däremot återkallas om de yrkesetiska riktlinjerna ej följs.

Följande kan ansöka om Gesällbrev:
Verksamma fotografer, som innehar relevanta kunskaper i fotografyrket. Tre verksamma år varav två år får räknas från fotoutbildning.

Bedömning sker vid ett tillfälle per termin av FYN. Prövningen består av ett skriftligt prov, inskickade arbetsprover samt en video eller skriftlig presentation av bildmaterialet. Allt material skickas in digitalt enligt instruktioner från SFFs kansli.

Under en begränsad tid (2017-2019) har fotografer med 10-års yrkesverksamhet eller mer möjlighet att ansöka om Gesällbrev utan att skicka in arbetsprover till prövning av yrkesnämnden.

Hur går gesällprovet till? 
Prövning i Gesällbrev för Fotografernas Yrkesnämnd (FYN) som består av representanter från Svenska Fotografers Förbund och Svenska Porträttfotografers Förbund.

1. En grupp från FYN bedömer insända arbetsprover, teoriprov samt presentation. Prövningen sker under en bedömningsperiod varje termin.

2. Resultatet kan vara godkänd eller icke godkänd. Vid icke godkänd kan komplettering av material begäras in.

Fotografer med 10-årig yrkesvana eller längre:
Under en begränsad tid (2017-2019) kommer fotografer med 10-års yrkesverksamhet eller mer att kunna erhålla Gesällbrev utan att behöva lämna in arbetsprover. Vid ansökan skickar fotografen in CV och redovisar länkar och/eller referenser till hemsida, böcker eller andra fotografiska produktioner. Dessutom skall referenser från två fotografkollegor intyga yrkesskicklighet. 

Kostnad:
Medlem i SFF: 2000:- + moms
Icke medlem: 4000:- + moms
Medlem i SFF med 10 års yrkeserfarenhet eller mer: 1000:- + moms 
Icke medlem med 10 års yrkeserfarenhet eller mer: 2000:- + moms
En kostnad på 700:- + moms tillkommer från Hantverksrådet.

Gesäll- och mästarbrevet delas årligen ut under festliga former i samarbete med Sveriges Hantverksföreningar, antingen nära hemorten eller en gång per år i Blå hallen i Stockholms Stadshus.Det Svenska Gesällprovet i Fotografi  är ett samarbete mellan Svenska Fotografers Förbund, Svenska Porträttfotografers Förbund och Sveriges Hantverksföreningar.