Dagspressguiden 2017

SFF och BLF släpper gemensam rekommendation om avtal och priser för dagspress.

Dagspressmarknaden för fotografer har länge dominerats av det så kallade TU- avtalet. Ett avtal som funnits sedan 1950-talet mellan Tidningsutgivarna, TU, och Bildleverantörernas Förening, BLF. De första åren var även Svenska Fotografers Förbund, SFF, part i avtalet. I maj 2014 kunde BLF inte längre gå med på kraven från mediearbetsgivarnas organisation Almega som företrädde tidningsutgivarna. Botten var nådd. BLF gjorde då i samråd med SFF en egen rekommendation för 2015 som det visade sig finnas stor efterfrågan på. Inför 2016 arbetade vi för att få fram en gemensam dagspressrekommendation. Därför kan vi nu efter dryga sextio år åter stå bakom en gemensam rekommendation om priser och avtal på dagspressområdet.

Rekommendationen gäller för 2016 och vi kommer tillsammans jobba vidare för att utveckla rekommendationen inför 2017. Vi tar gärna emot synpunkter och erfarenheter om tillämpningen av rekommendationen. 

För att beställa Dagspressguiden (medlem i SFF): kontakta hanna@sfoto.se 

Tidningen f

Fotografisk tidskrift

Fotografisk Tidskrift
Hornsgatan 103 10 trappor
117 28 Stockholm

Senaste nytt