Foto: Cletus Nelson Nwadike

Årsstämma, inspiration och fest 22 april

Prelimimärt program lördag 22 april:

09.30-11.00: Fotoförfattarnas årsmöte.
12.00-15.30: Inspirationsföreläsningar och fika.
12.00-13.00: John Hallmén
13.00-14.00: Cletus Nelson Nwadike
14.00-14-30: Fika med tilltugg
14.30-15-30: Helene Schmitz

15.30-17.30:  Årsstämma för SFFs medlemmar. Till stämman behövs ingen föranmälan.

17.30-18.30: Mingel i Fogelströmsrummet.
18.30-21.00: Middag med stipendieutdelning.
21.00-01.00: Kvällsunderhållning och dans.
DJ: Richard Seiberlich, aka Discodoktorn utlovar "discotolvor och smootha westcoast-LP:s. "

OBS programmet är preliminärt och kan komma att ändras. Mer information kommer.

Anmälan till inspirationsföreläsningarna och middagen hittar du här.

Information om SFFs årsstämma:
Ärenden, motioner och förslag till valberedningen ska vara styrelsen respektive valberedningen tillhanda senast 21 mars. Skicka till sff@sfoto.se eller med post till kansliet. Samtliga handlingar blir tillgängliga senast 13 april. Här kan du läsa mer om hur man skriver motioner.

Du som bor utanför Storstockholm kan söka reseersättning. Reseersättning inom Sverige utgår för deltagande på stämman med 15 kronor per mil oavsett färdsätt och endast för medlemmar bosatta utanför Storstockholm. Blankett delas ut på plats.

SFF info

SFF

SFF är med över 2000 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt