Foto: Fotografiska

Höstsalongen/ Fotografiska

2017-10-062017-12-03
Fotografiska, Stockholm

Höstsalongen
6 oktober – 3 december 2017
Höstsalongen på Fotografiska är den största jurybedömda utställningen inom svensk fotografi. Den är en hyllning till Sveriges fotografer, såväl etablerade som amatörer. Det är fjärde gången i ordningen som Höstsalongen öppnar på Fotografiska där det visas svensk fotografi när den är som bäst. Fotografiskas Höstsalong är en tradition som väl kommit att spegla samtiden. Med sin bredd av olika uttryck, känslor och tekniker fungerar utställningen som en reflektion av samtidsandan, en slags kollektiv undermedveten spegling av de strömningar som pågår. Från personliga fotografiska projekt som arbetas fram under lång tid till yrkesfotografer som använder kameran som verktyg i sitt konstnärskap.
Läs mer: http://fotografiska.eu/utstallningar/kommande/

SFF info

SFF

SFF är med över 2000 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt