Vi höjer rösten mot dem som gör vinsterna

Jag besökte Fotomässan i Älvsjö där jag mötte många medlemmar. Flera av er jag pratade med tackade oss för att vi tagit upp kampen mot oskäliga avtal. Alla inser hur svårt det är att tackla problemet helt själv, att det är Davids kamp mot Goliat och att en enskild fotograf inte kan slåss på egen hand. Berömmet för vårt knog att få stopp på ”avtalsmissbruket” värmde i novemberkylan. Jag var glad när jag tog pendeln därifrån.

I Malmö hölls nyligen en manifestation för att uppmärksamma att ett av våra mediehus skickat ut ännu ett synnerligen oskäligt avtal till sina frilansande fotografer och skribenter Vi slöt upp utanför förlaget där vi tillsammans med journalisterna åt en ”upphovsrättstårta”.

Det har gått från oförskämt till skämt i hur man formulerar avtal. Därför kavlar vi upp ärmarna ännu högre i arbetet inför 2017. Aktioner och stora diskussionsmöten planeras av frilansare även utanför vår egen yrkeskår. I samarbetet mellan länderna i Norden höjer vi även rösten mot den kartelliknande verksamhet som de största mediehusen utövar. Även i EU-parlamentet är avtalsfrågan något som tas på största allvar. Inom EU finns starka krafter som motarbetar upphovsrätten och därmed vår rätt till ersättning.  Vi försöker förhindra den utvecklingen.

Några av våra motparter möter oss i diskussion om avtalen. AGA-gruppen arbetar envist med att skjuta fram våra positioner. Vi har lyckats få till några små förändringar. En del enskilda medlemmar har fått till överenskommelser som fungerar för dem. Men det stora problemet kvarstår, nämligen att det är vi frilansare som skapar innehållet medan ägarna kammar in kosingen. Alla vi som skapar innehåll måste fortsätta att protestera. Även Medieutredningens slutbetänkande påvisar att flera mediehus gör vinster, trots allt gnäll om hur dåligt det går.

Förutom avtalsfrågorna så har året inneburit idogt arbete med nätverket som vill få till ett nationellt ansvar för fotografi. Vi kommer att lämna in en begäran till departementet för att få till stånd en översyn om ansvarsfrågan. Vi har också drivit frågan om hur vi som är frilansare bättre ska få ta del av socialförsäkringssystemet. I veckan läste jag att vår kulturminister avsatt pengar för att möta bildkonstnärers behov. Tyvärr framgick också att inga pengar var avsatta för just våra problem med trygghetssystemen. Vi kommer att fortsätta vår kamp för att kunna få en rimlig SGI och att kunna få söka arbete utan att behöva lägga ner våra företag. Att kunna försörja sig på det man utbildat sig till är ett rimligt krav. Om det inte alltid går, så bör ett extraarbete kunna sökas som komplettering till sin försörjning. Vårt förbund är viktigt för branschen och vi behöver vara ännu fler som ställer krav.  Gå med i förbundet ni som ännu inte är med. Inför nästa år kommer vi att ta ytterligare krafttag för att stärka vår bransch. Gott nytt år!

Anki Almqvist, ordförande Svenska Fotografers Förbund

SFF info

SFF

SFF är med över 2000 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt