Foto: Knut Koivisto

Vi ska ha betalt för vårt arbete!

På grund av internet har många yrken och branscher kommit till och försvunnit. Men tack och lov inte vårt yrke. Fotografier behövs och används mer än någonsin men har fått nya och fler användningsområden och publiceringsytor. Publicering på webben är idag en stor marknad, men vem är det som tar hem vinsterna? Ja, inte är det är vi som skapar innehållet. För samtidigt som alla drar i oss för att få bra bilder, försöker företagen slippa att dela med sig av överskottet såväl fotografer som textmakare.

Ensamvargar som många av oss är har vi bugat och bockat alldeles för länge. Vi måste själva stå upp för att påvisa att kvalitetsfotografi inte är gratis. Vi ska ta betalt för det vi gör och det ska märkas skillnad på en professionell fotografs arbete och andras. Det är inte samma sak som att amatörer och proffs ska kriga. När vi känner att vi måste välja sida i kriget är det lätt att skjuta bredvid målet. För vad vi lätt glömmer i stridens hetta är att kräva rimlig ersättning och justa avtalsförhållande gentemot de som verkligen kammar hem storkovan, nämligen ett fåtal globala företag såsom Facebook och Google. Det har sipprat ner till lokal nivå att fotografer och skribenter inte behöver så mycket betalt eller ens ersättning för återanvändning. Det anses räcka att själva koncernerna behåller vinsten inom företagen. 

Författarna till boken Den andra maskinåldern som handlar om den nya ekonomin internet skapat, skriver att ”det fantastiska med dagens internet är hur många människor som är beredda att ägna tid åt att producera innehåll utan att förvänta sig några pengar tillbaka”.  Att vara nöjd med att bara synas och att inte kräva någon ersättning har blivit en osund och outtalad regel inom nätets domäner. Styrelseledamöter och aktieägarna inom förlagskoncernerna blir allt rikare samtidigt som vi fotografer får sämre och sämre tilldelning av den ökade vinsten.

Jag fick ett mail från en medlem som inte tycker att vi gör tillräckligt för yrkesverksamma fotografer. När jag kontaktade honom visade det sig att han aldrig läser SFF-nytt och inte orkar gå in på sfoto.se. Då förstår jag att han inte har en aning om vad vi arbetar med. Förtroendevalda och kansli arbetar hårt för att få en bra och självsäker yrkeskår. Vi tillsammans, då menar jag er medlemmar såväl som vi som arbetar här, är vårt förbund.

Jag vill nu uppmana alla att hålla er informerade och aktivt opinionsverka för att kräva ett bättre arbetsklimat för fotografer.  Efter det här året märker jag att man räknar med förbundet i debatten. Många i branschen ser vår röst som angelägen och drivande. Tillsammans är vi starka!

Anki Almqvist, ordförande SFF

anki.almqvist@sfoto.se

SFF info

SFF

SFF är med över 2000 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt