Bild: Miscka Henner

Mishka Henner/ Västerbottens Museum

2018-02-182018-05-27
Sune Jonsson Centrum för dokumentärfotografi, Västerbottens museum

Välkomna på vernissagen för utställningen Remote Possibilities med Mishka Henner

Söndag den 18 februari kl 14.00
Läs mer:https://www.vbm.se/

SFF info

SFF

SFF är med över 2000 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt