AGA-gruppen mot oskäliga avtal

Vi anser att sådana ärenden direkt måste bemötas och vi vet att när vi ingriper alla tillsammans, blir vi bemötta och lyssnade på av våra motparter.

I vår grupp som kallas AGA deltar organisationerna Svenska Tecknare, Journalistförbundet, Frilans Riks, BLF, PFK och SFF. Vi träffas för utryckning så snart det behövs.
Kontaktperson är SFFs ordförande Anki Almqvist som är sammankallande.
Anki Almqvist: anki.almqvist@sfoto.se 

SFF info

SFF

SFF är med över 2000 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt