Hur påverkas fotografer av den nya dataskyddsförordningen?

Fotografier faller inom ramen för vad personuppgift är. I vissa fall kommer du behöva bli mer noggrann med tillstånd från personer du fotograferar och publicerar tex på din hemsida och i sociala medier.

Behöver jag alltså samtycke från alla som jag fotograferar som går att identifiera?

Svar: Du behöver samtycke om det inte finns en laglig grund för din behandling av personuppgiften. Laglig grund kan vara att du exempelvis har ett avtal med den du ska fotografera. Annars krävs samtycke. Nya lagen ställer hårdare krav på samtycke. 

Hur skaffar jag mig ett sådant samtycke? 

Svar: Du frågar den du ska fotografera och ser till att få ett tillstånd. Helst skriftligt eftersom det är svårt att bevisa något som sagts men inte dokumenterats. SFF kommer att ha samtyckesmallar klara i slutet av januari månad.

Behöver jag samtycke från alla personer som syns på mina redan tagna bilder som jag har på hemsidan?

Svar: Huvudregeln är ja, det behöver du. 

Om jag inte alltid behöver samtycke- när behöver jag INTE samtycke?

Svar: Nya lagen påverkar inte till exempel verksamheter med utgivningsbevis. Lagen tillåter att medlemsländerna gör undantag från reglerna om personuppgiftsbehandling om det är nödvändigt för att upprätthålla rätten till yttrandefrihet. Förhållandet till den svenska yttrandefrihetsgrundlagen är alltså oförändrat. I yttrandefrihetsgrundlagen regleras både sådana utgivningsbevis som gäller automatiskt för massmedieföretag och sådana som gäller efter ansökan, så kallat frivilligt utgivningsbevis. Ett utgivningsbevis innebär att reglerna om personuppgiftsbehandling inte gäller i den mån det skulle inkräkta på den grundlagsskyddade rätten till yttrandefrihet. Detta kommer alltså att fortsätta gälla. Du ansöker om utgivningsbevis på myndigheten för press, radio och tv. Läs mer

Får jag ha ett kundregister?

Svar: Absolut men all lagring av personuppgifter kräver lagligt stöd, det kan vara att du behöver spara uppgifter enligt tex bokföringslagen eller att du behöver fullgöra en rättslig förpliktelse. Eller så kan du tex se till att ha tillstånd från berörd person till lagringen.

Vad händer om jag bryter mot denna lag?  

Svar: Företag som bryter mot lagen kan få böter eller en varning, den som har lidit skada kan få ersättning.

 

Läs även vår förbundsjurist Thomas Rieslers krönika om nya lagen här: Fotografer kommer att påverkas av GDPR

SFF kommer att ha en kurs med titeln ”GDPR för fotografer” den 29:e januari på Hornsgatan 103. Obs begränsat antal platser. Läs mer

SFF info

SFF

SFF är med över 2000 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt