Konstnärerna fick rätt mot Wikimedia

Patent och marknadsdomstolens dom i dag den 6 juli innebär inte att det är förbjudet för privatpersoner att fotografera konst. Den slår fast att konstnärer och andra bildskapare ska tillfrågas innan, samt att de har rätt att få betalt när deras verk används. Det här innebär att Wikimedia och andra plattformar måste söka en bildlicens precis som många aktörer redan gör.    

-Det här är en viktig seger för alla bildskapare. Vi vill ha inflytande över hur våra verk används och är beroende av att kunna få betalt även när användningen sker i den digitala miljön. Wikimedia hade precis som andra aktörer redan gör, kunnat betala några tusenlappar per år för en licens. Men de har vägrat av principiella skäl säger Åsa Berndtsson, ordförande i Bildupphovsrätt.

Domen innebär att konstnärerna har rätt att bli tillfrågade och få betalt när organisationer, företag eller liknande professionella användare vill publicera till exempel en konstsamling på nätet, även när det gäller offentlig konst. Många kommuner, museer och konstföreningar med flera söker och får redan i dagsläget tillstånd hos Bildupphovsrätt för detta ändamål och kan därmed visa bilder helt lagligt för några tusenlappar per år. 

Läs mer på Bildupphovsrätts hemsida

SFF info

SFF

SFF är med över 2000 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt