Lag om kränkande fotografering- hur påverkar den mig som yrkesfotograf?

Vad betyder kränkande fotografering?

Svar: Det innebär att man med kameran eller annan upptagningsanordning som verktyg kränker någons personliga integritet. Det handlar om att det då sker ett intrång i den privata och fredade sfär som varje person ska ha rätt till i förhållande till andra. Den nya straffbestämmelsen är tänkt att komplettera det skydd för enskilda som redan finns mot olika former av hänsynslöst beteende. Problemet med nuvarande lagstiftning är nämligen att man inte kan komma åt tillfällen när en person ofredas på grund av någon annans handlingar, t ex fotografering, om personen inte är medveten om att det sker. De exempel som har dykt upp sedan tidigare handlar om smygfilmning av en person i badrummet, den sovande personen som filmas i sovrummet när denne utsätts för sexuella handlingar eller den dolda kameran som fotograferar ett par i en sexuell situation i sovrummet utan den enes vetskap om fotograferingen.

Vad gäller för mig som yrkesfotograf efter 1 juli?
Svar: Under förutsättning att riksdagen klubbar igenom lagförslaget den 29 maj och så länge du som yrkesfotograf utövar ditt yrke seriöst kommer inte den nya straffbestämmelsen att påverka dig i ditt fotograferande efter den 1 juli alls. Anledningen är att bestämmelsen bara gäller när ditt fotograferande eller filmande sker utan tillstånd från den avbildade, utan den avbildades vetskap om att du fotograferar eller filmar och bara när den avbildade befinner sig i de speciella utrymmen som bestämmelsen avser. Dessa utrymmen är inomhus i en bostad, på en toalett, i ett omklädningsrum eller något annat liknande privat utrymme som är avsett för privata förhållanden. 

Kommer jag att kunna ta bilder som vanligt?
Svar: Ja, förutsatt att du är en seriös yrkesfotograf utan paparazziuppdrag. Om du ändå mot förmodan skulle hamna i läget att du har tagit en bild olovligt, i hemlighet på en person som befinner sig inomhus i sin bostad, så anses det ändå inte brottsligt enligt den nya straffbestämmelsen om du kan visa att det har skett som ett led i ett journalistiskt arbete och nyhetsförmedling. Då kan nämligen undantaget om "att gärningen med hänsyn till syftet och övriga omständigheter är försvarlig" användas. Om du exempelvis genom fönstret råkar se en förtroendevald politiker som ägnar sig åt brottslig verksamhet inne i sin bostad, så finns det med största sannolikhet ett allmänintresse och ett nyhetsvärde att du tar den bilden så att den kan publiceras.

Påverkar den nya lagen mig?
Svar: Återigen utgår vi ifrån att riksdagen klubbar igenom förslaget den 29 maj och att du är en seriös yrkesfotograf som normalt inte har anledning att kränka en person med din kamera på det sätt som straffbestämmelsen avser. Det du däremot kan få räkna med är att allmänheten inte kommer att vara lika insatt som du om vad den nya straffbestämmelsen innebär. Det kommer troligen att vara personer som kommer att försöka stoppa dig från att fotografera i olika situationer. Då är det viktigt att du informerar om vad kränkande fotografering egentligen innebär och när lagen gäller. Om du därefter skulle fortsätta fotografera i ett sådant läge, även om det sker in genom fönstret till personens bostad och utan personens tillstånd, så kan inte den nya straffbestämmelsen komma ifråga eftersom fotograferingen då inte längre sker i hemlighet. PS. Sedan tidigare gäller då även att du är noga med att inte befinna dig på personens tomt när du fortsätter att fotografera, för då riskerar du att anmälas för hemfridsbrott baserat på att du kanske bryter mot ett förbud som personen har uppställt för vad som får ske på den mark personen äger. DS.

 Måste jag tänka mig för när jag tar bilder på stan?
Svar: Inte på grund av den nya straffbestämmelsen, eftersom den inte alls gäller bilder som tas "på stan". Den kan däremot göras gällande om du börjar fotografera eller filma på en offentlig toalett eller i omklädningsrummet på badhuset och det sker utan tillstånd från den avbildade och utan att den avbildade vet om att du fotograferar. För då handlar det ju om platser som den nya straffbestämmelsen tar sikte på.

Vad ska jag säga till privatpersoner som påstår att det råder fotoförbud?
Svar: Du svarar att fotoförbudet bara handlar om kränkande fotografering och endast gäller när fotografering eller filmning sker utan tillstånd i hemlighet och när den avbildade befinner sig inomhus i bostaden, på en toalett, i ett omklädningsrum eller motsvarande privata utrymmen.

Vad ska jag informera mina kunder om den nya lagen?
Svar: Dina kunder eller uppdragsgivare berörs överhuvudtaget inte av lagen, eftersom den kriminaliserar själva fotograferingsögonblicket och fotografen. För att sprida klarhet och undvika lösa eller felaktiga påståenden om fotoförbud kan du däremot informera dina kunder på samma sätt som du informerar privatpersoner om vad som gäller.

 Läs även min text om effekter av och bakgrund till den nya lagstitfningen här.

SFF info

SFF

SFF är med över 2000 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt