Peter de Ru minns ett engagerat 80-tal

ETC kommer på tal när Peter de Ru ska nämna favoritkunder. ETC-samarbetet inleddes under Peter de Rus tid på bildbyrån Saftra från 1980 tills det att bildbyrån lades ner 1985. Han berättar:
“Saftra var politiskt så tillvida att medlemmarna var barn av sin tid och tiden var vänster då. Följaktligen blev inriktningen i skildringen av samhället förankrad utifrån ett perspektiv som tog ställing för de svaga i samhället.”
Peter de Ru har idag inga synpunkter på om fotografi behöver ta politisk ställning. “Tyvärr gjordes det en hel del fyrkantiga och tråkiga reportage på den tiden som konstnärligt inte skulle hålla idag”.
Efter Saftra var Peter de Ru med i en annan bildbyrå – Mira.
“Sedan dess har jag inte lagt alltför mycket krut på bildbyråverksamheten även om jag borde göra det rent ekonomiskt. Å andra sidan blir jag ganska deprimerad när jag ser utbudet med miljoner bilder . Jag vet att mina bilder skulle drunkna i mängden.”

Otäcka mutationer

Under Saftratiden visades 1984 några av hans bilder på amerikansk TV. Bilderna var från ett reportage med Joe Harding (en av bildena - se ovan) i Kentucky som Peter de Ru och journalisten Pierre Frühling gjorde för Linje 3:s tidning ”Nej tack till kärnkraft” inför folkomröstningen den 23 mars 1980”.
Det var ett möte som påverkade honom starkt.
“Joe Harding arbetade på en anläggning för anrikning av uran som ägdes av Union Carbide (ett företag som också blev världskänt efter giftutsläppen i Bhopal i Indien, reds anm). Han blev sjuk av arbetet och kontakten med urandammet, utsattes för mutationer som var ganska läskiga och som ledde till att hans kropp vanställdes.” Harding blev ett känt fall i USA. En dag efter att Peter de Ru hade anlänt till Paducah i Kentucky för att intervjua honom så dog Harding.

“Osakligt reportage”

“Jag tog några bilder när han var vid liv och på hans begravning när han låg i kistan . CBS tog upp hans fall och använde sig av mina bilder i ett inslag om honom.”
Union Carbide förnekade att Harding sjuk. Joe Hardings hustru driver fortfarande hans fall. Expertisen som hon använde för att undersöka varför maken dog var helt övertygade om Union Carbides ansvar.
Reportaget anmäldes av linje 1, som var för kärnkraft i folkomröstningen, för att vara osakligt.
Peter de Ru kommer utsprungligen från Oostkapelle i Holland, en liten ort som ligger nära Belgien och Engelska kanalen. Han kom till Sverige som turist och beslutade sig för att stanna. Han gick ut Fotoskolan 1972-1973.
De reportage som han sätter högst publicerades alltså i Tidningen ETC mellan 1980-85. Peter de Ru gjorde under samma tid några böcker, bl a en som kom ut på Fyra Förläggare i Helsingborg - dåvarande tidningen Aktuell Fotografis förlag.
”Boken beskrev i första hand hamnen i Rotterdam. Jag gjorde även en bok för Karolinska Sjukhuset kallad Karolinska Bilder.”

Arkitekturbilder

Idag arbetar Peter de Ru främst med ”ett slags reportagefotografi” men även med arkitekturbilder.
”De senaste åren har jag arbetat mycket för tidningen Form, DN och Tidningen Arkitektur med arkitekturreportage.”
Just nu är han på gång med en ny fotobok för förlaget Journal med ett 40-tal färgfotografier och en text av Lotta Jonsson. f d chefredaktör på tidningen Form, och ett efterord av Folke Isaksson.
Hans bilder har även nått utlandet. I boken ”The 21 th Century House” från 2006 visas de Rus bilder om arkitekten Peter Hesselgren.
“Jag kom i kontakt med arkitekturfotografin mest genom en slump; kompisar som är arkitekter samt ett intresse för holländsk arkitektur. Den var rolig och nyskapande runt 2001 då jag hade ett stort reportage därifrån i tidningen Form. Sen är det väl så att man måste tjäna pengar också... Jag är inte så fascinerad av arkitekturfoto men förmedlar gärna bra arkitektur fotografiskt.”
Ett pågående arbete är dokumentationen av Axel Munthes Villa San Michele på Capri. Bilderna skall användas på deras nya hemsida.

Gillar det digitala, men...

Andra samlingsböcker där hans bilder har använts är bl a i boken om poeten om Bruno K Öijer på Wahlström & Widstrand 2004.
Även ”In Memory of Himself - Christer Strömholm in the eyes of his beholders” visar en del av Peter de Rus bilder. Han ställde ut i Berlin som en av Strömholms elever i anslutning till en utställning som gick under namnet ”Christer Strömholm - Lebenswerk und Fotoschule”.
Vad har Christer Strömholm betytt för dig?
“Varje lärare har inflytande på sina elever på gott och ont. Strömholm har jag mest bra erfarenheter av. Fotoskolan var viktig genom den stämning som förmedlades till oss. Resurserna var inte så stora. Men inriktningen och introduktionen till fotografivärlden genom bl a Rune Jonsson gjorde att den skolan nog är den enda i mitt liv som jag haft lust att gå till.”

Mörkrummet kvar

Fotografin idag har, säger Peter de Ru, en stark ställning och han ger ett exempel:
“Varannan konstnär som jobbar med bilder använder sig ju av den fotografiska tekniken på ett eller annat sätt.”
Hur ser du på digitaliseringen av fotografyrket?
”Jag gillar det digitala” säger han och fortsätter:
”Samtidigt längtar jag efter det analoga eftersom den taktila känslan som man känner när man betraktar ett silvergelatin-fotografi enligt min mening överträffar digitala utskrifter. Så jag har kvar mitt gamla svart-vita labb och kommer även i framtiden använda en hel del av min tid där.”

Läs mer om Peter de Ru här.

http://

SFF info

SFF

SFF är med över 2000 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt