Foto: Vera Jörgensen

Simon Berg till Gamleby

Kursen Gestaltande Fotografi vid Gamleby Folkhögskola är en av Sveriges förberedande fotoutbildningar med en lång tradition av att utveckla unga fotografiska talanger. Simon Berg är fotograf, konstnär och förläggare. Han har gjort flera fotoböcker och hans verk har visats på många konsthallar i Sverige, senast i grupputställningen "Den konstnärliga trycksakens potential" på Centrum för Fotografi i Stockholm. Han har tidigare undervisat i fotografi på bland annat Akademin Valand i Göteborg, Högskolan i Falun samt Grundläggande Fotografisk Utbildning i Stockholm. "Utbildningen har en lång tradition av att utveckla unga talanger och göra dem mogna och självständiga i sitt konstnärskap. Historiskt sett har skolan varit väldigt bra på att hitta det unika hos varje individ och sedan arbetat med att förfina detta. Det innebär ett väldigt intensivt arbete för alla inblandade, både elever och lärare, men är också en lyx att ta del av", skriver han i ett pressmeddelande.

Läs mer om Gestaltande Fotografi

Läs mer om Gestaltande Fotografi - Distans 

Läs mer om Simon Berg och om hans förlag Black Book Publication

SFF info

SFF

SFF är med över 2000 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt