Omslag: Sandra Freij

Sommarnumret av Fotografisk Tidskrift

Dessutom: Vi kartlägger svensk fotoforskning, vi frågar fotograferna hur de hanterar eventuell teknik- och pryl-stress, vi skriver om fotografins plats på den internationella konstscenen, Märta Thisner berättar om när allt gick åt helvete, Thomas Riesler skriver om namnangivelse med mera.  Läs mer

SFF info

SFF

SFF är med över 2000 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt