Hans Hedberg. Foto: Per L-B Nilsson

Symposium på Konstfack till minne av Hans Hedberg

I egenskap av kritiker, kurator och lärare spelade Hans Hedberg en avgörande roll för fotografins etablering som konstnärlig praktik under 1990-talet. För att hedra Hans Hedbergs minne arrangerar Konstfack och Akademin Valand ett symposium och i hans anda kommer det att riktas uppmärksamhet på det som sker i samtidskonsten. Symposiet består av två keynotes och en rad kortare artist talks. Parallellt visas på Konstfack en av de utställningar som arrangerades på Fotografins Hus. Läs mer

SFF info

SFF

SFF är med över 2000 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt