Tillåtet fotografera med kameradrönare

Frågan har behandlats i flera instanser och pendeln har svängt fram och tillbaka.  Men nu har riksdagen beslutat att den som vill flyga med drönare för att fotografera inte längre behöver söka tillstånd, vänta på beslut eller betala för detta. I Justiteutskottets betänkande kan du läsa mer.

Svenska Fotografers Förbunds jurist Thomas Riesler tycker att det är mycket glädjande att riksdagen beslutat att tillåta drönare i kommersiella sammanhang.

- Man har lyssnat på argumenten att drönare till övervägande del används inom mer kommersiella verksamheter, att det finns en betydande risk att en stor del av verksamheten i en snabbt växande bransch omöjliggörs genom regleringen i kameraövervakningslagen, att teknikutvecklingen riskerar att hämmas, att arbetstillfällen går förlorade och drabbar andra viktiga samhälleliga intressen. Dessutom är kameraövervakningslagen inte tillämplig på företag som är etablerade i en annan EU-stat. vilket kan riskera att snedvrida konkurrensen för mobil kameraanvändning som möjliggörs av drönartekniken, till svenska företags nackdel. Inom EU pågår dessutom ett reformarbete som troligen kommer att innebära att det inte kommer att vara möjligt att behålla ett generellt tillståndskrav inom den privata sektorn för kameraövervakning på platser dit allmänheten har tillträde, säger han.

Till dig som fotograferar med drönare
Du måste tänka på att beakta den personliga integriteten och följa Personuppgiftslagen så att inte den personliga integriteten kränks. En bedömning av om en kameraövervakning är kränkande eller inte, och därmed tillåten, behöver göras inför varje användning 
Detta innebär bland annat att du som använder drönare när du fotograferar måste meddela människor som kan komma med på bilderna att fotografering pågår på ett öppet sätt. Exempelvis genom en tydlig märkning av vem drönaren tillhör, att information lämnas till enskilda i det närbelägna området och att positionsljus används om det är mörkt. I vissa fall kan det även krävas tillstånd från Lantmäteriet för att få sprida drönarbilder och filmer. Läs mer om spridningstillstånd

Läs mer om beslutet i Kamera och Bild

SFF info

SFF

SFF är med över 2000 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt

Kommande kurser

Inga aktuella kurser för tillfället.