"Vi ville göra en bok där olika uttrycksformer möts"

- Det känns jättekul att vi är nominerade. Det gick så fort allting efter att vi skickat in ansökan och boken har ju inte ens kommit ut, säger Lotten Pålsson när vi möts via Skype en vardagskväll i september. Kristina Bengtsson befinner sig också framför samma dator i lägenheten i Malmö där de två konstnärena sitter och binder färdigt sina nominerade böcker med svart tråd.
- Ja, vi blev lite förvånade eftersom vi trodde att fotoböcker som nomineras ska vara mer traditionella än den vi har skapat, säger Kristina Bengtsson.
Tillsammans med Matilda Plöjel som driver bokförlaget Sailor Press har de alltså gjort boken “We Look and We See”, ett fotoreportage där bilder, texter och rum vävs samman. Färgfotografier av en bakgård någonstans är en återkommande scen. Dessa varvas med dikter och iscensatta bilder. Resultatet är enkelt och elegant, med en svärta som matchar bokens mörka underton. Det neonorange papper som öppnar boken både förblindar och signalerar lekfullhet.
Matilda Plöjel såg installationsbilder från Bengtssons och Pålssons utställning på Fasad i Malmö och förstod att de skulle fungera även i bokform. De tre diskuterade sedan formen fram och tillbaka och Plöjel (som även gjort böcker åt till exempel Marie Andersson) har lyckats tillföra ytterligare en dimension till verket. Resultatet är rytmiskt och filmiskt, former återkommer.
Lotten Pålssons texter är poetiskt underfundiga, så här kan det till exempel låta:
Om hästar kunde tala
skulle de tala med en gungande accent
som i skritt
och i stavelser på fyra ben.

En annan text handlar om uttråkade sjömän på flaskskeppet Vasa som efter 735 dagars stiltje vill dö in a seamanly manner.  Och en tredje börjar: Det står ett alster lutat lätt mot väggen.
Texterna ställs mot iscensatta bilder och Kristina Bengtssons fotografier av bakgården hon såg från sitt sovrumsfönster i Glasgow , Skottland. På gården samsades en moské med ett försäkringsbolag och där fanns många viljor om hur bakgården skulle se ut.
- Alla hyresgäster hade olika visioner och det skedde förändringar och utspelade sig små scener hela tiden, säger hon.
Kristina Bengtsson tog bilderna under en lång tid, bakgården blev magisk, som en skådeplats. På bilderna ligger högar med skräp, där börjar växa gröna buskar, det kommer en häst....

Pålsson och Bengtsson lärde känna varandra när de gick fotolinjen på Östra Grevie Folkhögskola för 12 år sedan. De inledde redan då ett konstnärligt samarbete.
- Även om projekten var oformulerade och vildare så förhöll vi oss till fotografi på ett experimentellt och undersökande sätt. Vi vile nå bakom fotografiets ofta komplexa yta, säger de. Att ge ut en fotobok har länge varit ett mål. Visionen var att hitta ett eget uttryck.
-Just fotoboken är ett fantastiskt medium som skapar ett intimt rum för upplevelse. Vi ville göra en bok där olika uttrycksformer möts. Verklighet, fiktion, texter, poesi skapar tillsammans en egen logik, säger Lotten.

I sina separata konstnärliga projektet tar de också ofta råd av varanda. Det är givande att ha en nära vän och samarbetspartner som förstår ens bildspråk. I samtal öppnar man upp för nya idéer, man kommer vidare om man fastnar i en tankebana. De nämner den italienska konstnären och designer Bruno Muranis tankar i boken “Fotocronache Photo-Reportage“ från 1940-talet som en inspirationskälla. Han skrev: Ett fotoreportage är ett sätt att uttrycka sig mer genom bilder än genom ord. Bilderna kan vara skulpterade, tecknade eller fotograferade. Mediet är inte intressant.
- Vi har varit intresserade av att diskutera och hitta mötespunkter för litteratur och fotografi. Fotografier skapar ett intryck av att de är verkliga, sanna. Texter förstärker den känslan. Bilden kan vara läsbar och alstrar text, texten alstrar bild, säger Lotten.

Kristina Bengtsson bor i Köpenhamn. Parallellt med sitt konstnärskap arbetar hon bland annat som museitekniker och bygger utställningar åt museer och konsthallar. Lotten Pålsson är fotograf och fotolärare på Östra Grevie folkhögskola.

Vi avslutar vårt skypesamtal och de två konstnärerna fortsätter att binda klart sina böcker och diskutera sitt nästa konstnärliga samarbete som går under namnet “Murmure de la mer”.

Namn Kristina Bengtsson
Ålder 33
Bor Köpenhamn.

Namn Lotten Pålsson
Ålder 35
Bor Malmö.

Om boken “We Look and We See” 2012. Formgivare: Matilda Plöjel. Förlag: Sailor Press.

SFF info

SFF

SFF är med över 2000 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt