Inka Lindergård & Niklas Holmström / Smart fotografi på nygamla vägar

Bild:Inka Lindergård och Niclas Holmström

Boken ”Watching Humans Watching” kan vid ett ytligt påseende förefalla att vara en apart och svårtillgänglig bok. Den bryter delvis flera fotografiska konventioner samtidigt som den både återvänder till fotografins födelse och pekar ut nya vägar för vad fotografi kan vara i dag.
Det är smart och okonventionellt gjort, men med en väl underbyggd grund. Det är inte svårt att ta den till sitt hjärta bara man låter bilderna få komma in och texterna ta plats som en mental stoppning som ger bra ”sittriktighet” i tanken…

När det fotografiska mediet bryter igenom sker det som en sorts konsekvens av ett nytt sätt att betrakta både människans plats i universum och vårt sätt att se på naturen. Allt hänger ihop med upplysningens genombrott i slutet av 1700-talet och en modern vetenskaplig syn på vår plats i naturen. För första gången betraktar vi den som utomstående eftersom vi från ungefär där anser att vi inte är kronan i Guds skapelse utan på ett högst rationellt sätt kan skaffa oss kunskaper om världen via våra sinnen. Och eftersom synsinnet alltid dominerar de övriga blir betraktandet och iakttagandet vägen till kunskap och systematisering.

Det pittoreska blir ett sätt att föreskriva hur och var man får ut det bästa av att besöka en särskild geografisk plats. Den pittoreska reselitteraturen är omfångsrik mot sekelskiftet 1800. Inom konsten blir skissen och iakttagelsen, att naturen inte är statisk utan i ständigt förändring, ett mode som i sin tur via bland annat kamera obscura och realismens genombrott, föder tanken att bevara intrycken på något beständigt sätt och då främst naturen och landskapet.
Det fotografiska seendet finns alltså som ett mentalt och idéhistoriskt paradigmskifte redan innan människan har instrumentet att bevara ögonblicken. Resten är fotohistoria.

Utan att dra jämförelsen för långt, är det ett sorts återvändande till detta ögonblick när människan första gången uppfattar sig som stående utanför och betraktar skeenden, som är kärnan i ”Watching Humans Watching”. Fortfarande använder vi oss av de pittoreska utkikspunkterna även om de geografiska platserna blir andra i takt med bättre kommunikationer, ekonomi och möjlighet till en generösare fritid. Massturismen tar den som är utan samvete, till snart sagt vilken plats på jorden som helst. Och snart även ut i rymden.

Bild: Inka Lindergård och Niclas Holmström

Inka Lindergård och Niclas Holmström blottlägger den spricka som länge funnits mellan vår kultur och natur, att vi rör oss i och betraktar den på våra villkor. Att vi omformar den till vår natur/kultur genom att handgripligen förändra den och mentalt förhålla oss till den genom olika handlingar och avskärmningar. Vi ser aldrig naturen sådan den är, utan genom vår civilisations glasögon. Det är så vi definierar den som något besegrat eller åtminstone kontrollerat. De två tar tankegången ett steg till genom att betrakta den som betraktar. Det är lite som perspektivbytet när man vänder en kikaren bak och fram…

I Caspar David Friedrichs berömda målning av ett landskapsutsnitt med några personer som betraktar en fullmåne, ryms inte bara romantikens bild av den besjälade naturen, alltså så som vi själva besjälar den, vi hittar den också i fotografisk form i ”Watching Humans Watching”.

Deras bok innehåller även avdelningen ”Saga” där projektet närmar sig den konstform som blev stor på 1970-talet genom Robert Smithson med flera: landart eller jordkonst.
I den här avdelningen i boken skildras landskapet just som en experimentlokal för vår perception och hur det fotografiska mediet både kan förvrida och förklara naturfenomen. Här visar de två i sitt projekt också hur människans tankevärld, ryms eller inte ryms i det faktiska landskapet, hur upplevelse och abstraktion samverkar eller kolliderar.

”Watching Humans Watching” är ett komplext bildprojekt som på en gång är igenkännligt och utmanande eller till och med provocerande. Det är det som gör den till ett alldeles utmärkt val av juryn och en värdig vinnare av årets Svenska Fotobokspriset.

Inka Lindergård och Niclas Holmström
Watching Humans Watching
(Kerher verlag)

STEFAN NILSON
bokredaktion@sfoto.se 

 

SFF info

SFF

SFF är med över 2000 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt