Skanna stora volymer av diabilder

Den normala lampan är ersatt med en LED-belysning, antagligen för att få jämnare och svalare belysning. Enheten sköter sig själv via den styrenhet som sköter exponeringen i kameran och bytet av diabilder. En 21 MP kamera ger en upplösning på cirka 4100 ppi. 

Läs mer... eller läs mer här...

SFF info

SFF

SFF är med över 2000 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt