Foto: Theo Elias

Theo Elias/Breadfield

2017-12-092018-02-10
Galleri Breadfield, Malmö

Efter sex år som galleri, antar vid årsskiftet Breadfeld en ny form. För att markera detta visar de
utställningen Mörkret av den malmöbaserade fotografen Theo Elias.
Läs mer: http://breadfield.com/current-morkret-theo-elias-171209-180210/

SFF info

SFF

SFF är med över 2000 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt