Författarfondens arbetsstipendium

Styrelsen för Sveriges författarfond utlyser till ansökan under tiden 20 augusti - 20 september 2016.

Arbetsstipendier ur författarfonden:

Femåriga, tvååriga och ettåriga arbetsstipendier (författare, översättare, tecknare och fotografer):

- femåriga arbetsstipendier på f.n. 120 000 kr/år fr.o.m. 2017-01-01. 
- tvååriga arbetsstipendier på 100 000 kr/år
- ettåriga arbetsstipendier på lägst 80 000 kr

Läs igenom ansökningshandlingarna noggrant. Författarfonden tvingas varje år lägga många felaktiga ansökningar åt sidan. Beskriv utförligt din verksamhet. Redovisa noggrant samtliga verk som du själv har gett ut eller medverkat i själv eller tillsammans med andra fotografer.

Har du sökt tidigare utan att ha fått stipendium så försök igen.
Konkurrensen är hård, men ge aldrig upp!

Ewa Stackelberg och Per Englund är SFF:s representanter i Författarfonden. 

Mer information och ansökningshandlingar finns hos Författarfonden. 
Se även bifogad PDF med information från Författarfonden.  

Tidningen f

Fotografisk tidskrift

Fotografisk Tidskrift
Hornsgatan 103 10 trappor
117 28 Stockholm

Senaste nytt