Fotoförfattarna

Kursen väver samman teori och praktik för att utveckla ett fotografiskt material i relation till publikationer sett i en vid bemärkelse. Utifrån aspekter som demokrati, aktivism och historia undersöks olika strategier för publicering.Utöver deltagarnas självständiga arbete med att utveckla och färdigställa ett fotografiskt material i relation till publicering, bedrivs undervisningen i form av gruppseminarier, handledning individuellt och i grupp, föreläsningar och workshops. Det genomförs även en studieresa inom Europa med föreläsningar, studiebesök och möten på plats.

SFF info

SFF

SFF är med cirka 2 300 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt

Kommande kurser

Inga aktuella kurser för tillfället.

På gång