Fotoförfattarna

Fotoförfattarsektionen inom SFF delar årligen ut fem stipendier till Kavalla i Grekland. Fyra av dem riktar sig till medlemmar som givit ut bok/böcker som finns på folk-/skolbibliotek. Det femte stipendiet kan sökas av alla SFF-medlemmar.Foto: Hendrik Zeitler, stipendiat 2012

SFF info

SFF

SFF är med cirka 2 000 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt

Kommande kurser