Fotoförfattarna

Fotoförfattarnas monter är G01:18. Är du medlem i Fotoförfattarna beställer du din biljett här: sff@sfoto.se eller ringer 08-702 03 45. Värde: 240 kronor. Endast en biljett per medlem.Vill du som SFF-medlem även ansluta dig till Fotoförfattarna och få en biljett till bokmässan anmäler du dig genom att maila till sff@sfoto.se. Kostnaden för att vara med i FFS är 170 kronor per år. Läs mer om Fotoförfattarna här.  

SFF info

SFF

SFF är med cirka 2 000 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt

Kommande kurser