Svenska Fotobokspriset 2018

Vem kan söka priset?

• Upphovspersonen ska vara svensk medborgare eller folkbokförd i Sverige.
• Priset ges endast till nu levande fotografer.
• Jurymedlem får inte söka priset. 
• Styrelseledamot i Fotoförfattarna får inte söka priset men kan lämna in egna böcker utom tävlan. 
• Boken ska vara tryckt och försedd med ISBN-nummer. 
• Boken ska vara utgiven under 2016 och 2017, och inte tidigare nominerats.

Här hittar du anmälan.

SFF info

SFF

SFF är med över 2000 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt

Kommande kurser

Inga aktuella kurser för tillfället.

På gång