Fotografisk Tidskrift

Fotografisk Tidskrift finns att läsa gratis som pdf (på läsplatta eller annan plattform) för alla medlemmar i Svenska Fotografers Förbund. Obs du måste vara inloggad för att länken ska fungera. Läs mer.

Här till höger hittar du butikerna som säljer F och hur du kan prenumerera. 

I DET HÄR NUMRET: Omslag: Märta Thisner. Vi träffar samtliga nominerade till Svenska Fotobokspriset, möter Monika Macdonald, ställer 5 frågor till Roy Rossovich som blivit Hasselblad Master. Jenny Maria Nilsson skriver om Ansel Adams kopieringsteknik, Göran Segeholm om vikten av att lära andra bildseende, så jobbar fotograferna med Instagram, vi skriver om ljussättning och intervjuar duktiga porträttfotografer och frågar gallerister om hur man ska tänka kring sina upplagor. Johan Bergmark berättar om när allt går åt helvete. Vi går bortom normen med Monika Macdonald, Magnus Bons skriver om en utställning som tar avstamp i damm. Vår eminente teknikredaktör Stefan Ohlsson om hur du jobbar med lager och masker, juristen skriver om rättvisa avtalsprinciper och SFF:s ordförande Anki Almqvist om att alla -utom just fotograferna själva verkar tjänar på fotografers färdigheter. Med mera!

ADRESS

Fotografisk Tidskrift, Hornsgatan 103, 10 trappor,117 28 Stockholm

För icke beställt material ansvaras ej.

PRENUMERATION
Yvonne Sundin
tel 08-702 0345
prenumeration@sfoto.se
450 kronor/helår
550 kronor/helår/utland
postgiro 13 0199-3
bankgiro 274-9075

LÖSNUMMER
75 kronor inklusive moms. Kan beställas genom att maila kansliet. 

ANNONSER
Annonshuset
Linnégatan 22
114 47 Stockholm
tel 08-662 75 00
fax 08-662 71 29
annons@annonshuset.se

Här kan du prenumerera på Fotografisk Tidskrift.

Tidigare nummer:


Nummer 1 2015
Köp digitalt 


Nummer 6 2014
Köp digitalt 

Nummer 3/3 2014
Köp digitalt 

Nummer 1/2 2014
Köp digitalt Nummer 6 2013
Köp digitalt 
Nummer 5 2013
Köp digitalt 
Nummer 4 2013
Köp digitialt Nummer 3 2013
Köp digitialt 
Nummer 2 2013
Köp digitalt 
Nummer 1 2013
Köp digitalt Nummer 6 2012
Köp digitalt 
Nummer 5 2012
Köp digitalt  
Nummer 4 2012
Köp digitalt  

SFF info

SFF

SFF är med cirka 1 800 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt

Kommande kurser

Inga aktuella kurser för tillfället.

På gång