Gefvert

SFF erbjuder dig förmånliga försäkringar genom avtal med Gefvert försäkringsmäklare, skräddarsydda för just yrkesfotografens särskilda behov och villkor.

SFF erbjuder dig förmånliga försäkringar genom avtal med Gefvert försäkringsmäklare, skräddarsydda för just yrkesfotografens särskilda behov och villkor. Som medlem i SFF har du 40 % rabatt på alla Gefverts fotografförsäkringar och unika tillägg i Företagsförsäkringen som endast erbjuds SFF-medlemmar. 

Såväl premier som självrisk för SFF:s medlemmar ligger långt under vad andra försäkringsbolag kan erbjuda. Företagsförsäkringen är också unik genom att rättsskydd ingår vid immaterialla tvister.

Nyhet från Gefvert, 2017-05-18

I samarbete med försäkringsbolaget Svedea kan Gefvert, förutom tidigare Flygansvar, nu även förmedla en Egendomsförsäkring för drönaren vilken gäller under flygning. Egendomsförsäkringen gäller för plötslig och oförutsedd fysisk skada på eller förlust av försäkrad egendom (allriskförsäkring).

Nyhet från Gefvert, 2017-02-08

Nu har vi uppdaterat informationen vad gäller Kamera & Teknikförsäkringen så att det ska bli tydligare. Vi har förtydligat att man numera kan teckna försäkringen utifrån två alternativ:

"När du väljer försäkringsbelopp för din utrustning kan du välja mellan två alternativ:

  1. Försäkra det totala värdet på din utrustning.
  2. Lämna en specificerad förteckning över vad som skall försäkras."

Vi har även förtydligat skrivningen kring uthyrning av utrustning:

"Försäkringen gäller då du själv, familjemedlem, anställd eller därmed jämställd brukar utrustningen, men inte då du hyrt/lånat ut den till annan än ovanstående. Denne ska i så fall själv se till att hans/hennes försäkring täcker utrustningen. Har personen inte någon försäkring kan Gefvert stå till tjänst."

Nyhet från Gefvert, 2016-09-26

Teckna Företag Hemma i höst så bjuder vi på den första månaden* 

Företag Hemma är en försäkring anpassad för fotografer som arbetar hemifrån eller hyr kontorsplats. I denna ingår bland annat moment som ansvar, egendom, rättsskydd inklusive upphovsrättsfrågor, tjänsteresa och olycksfall.

Komplett skydd med vår Kamera- och teknikförsäkring

Till Företag Hemma kan vi även erbjuda en paketlösning där vi har adderat en Kamera- och teknikförsäkring som täcker skador på utrustning upp till 50 000 kr (högre belopp kan tecknas separat). På så sätt är både du och din utrustning försäkrad när du är på uppdrag. Det är tryggt, enkelt och prisvärt!

* Erbjudandet gäller till och med 30 november 2016. 

Nyheter från Gefvert, 2016-05-18

Gefvert har under flera år sett en oroande tendens att fotografer som arbetar professionellt väljer att endast försäkra sin utrustning och inte själva verksamheten. För att ändra den utvecklingen har Gefvert tagit fram en ny försäkringsprodukt - Företag Hemma

Företag Hemma är en mindre företagsförsäkring som passar fotografer som jobbar hemifrån eller hyr in sig i en lokal. För att göra försäkringen så attraktiv som möjligt har vi i Företag Hemma bakat in en Kamera- och teknikförsäkring som täcker utrustning upp till 50 000 kr. Det innebär att man inte behöver teckna en separat Kamera- och teknikförsäkring. 

De som har Företag Liten kommer fortsatt att ha denna om de inte vill uppgradera sig till företag Hemma. Det som skiljer lilla företaget och Hemma är Kamera & Teknikförsäkringen.

För medlemmar som har egen lokal, personal/praktikanter eller utrustning som överstiger 50 000 kr rekommenderas att man tecknar Företag Studio (tidigare kallad Företag Stor). Till denna har kunden kvar en separat Kamera- och teknikförsäkring.

Utökat rättsskydd – unikt för SFF-medlemmar
För SFF-medlemmar som har tecknat en företagsförsäkring ingår ett unikt utökat Rättsskydd som de kan nyttja vid så kallade ”småmål” (tvistevärde < 22 150 kr). Dessa är normalt sett undantagna i Rättsskyddet. En förutsättning för att kunna få tillgång till det utökade Rättsskyddet är att man först har kontaktat förbundsjuristen och fått all den hjälp som är möjlig. Därefter kan man, med SFF:s godkännande, utnyttja det utökade skyddet. Medlemmen betalar själv 50 % av kostnaderna, lägst 1 000 kr. Högsta ersättning är 10 000 kr per mål, högst 20 000 kr per år.

Tekniklistorna
Under årens lopp har många kunder hört av sig till Gefvert för att de vill slippa momentet med att uppdatera sina tekniklistor. Därför kommer kravet på tekniklistorna tas bort från och med årsförnyelsen i maj. Kunden kommer istället att få uppge ett samlat försäkringsbelopp för hela sin utrustning. Tidigare kunder som vill fortsätta att skicka in listor kommer dock ha fortsatt möjlighet att göra detta. 

Flygansvarsförsäkring för drönare
I samarbete med försäkringsbolaget Inter-Hannover kan Gefvert förmedla en Flygansvarsförsäkring när du arbetar med drönare. Försäkringen gäller, med vissa undantag, för skadeståndsskyldighet enligt Lag angående ansvarighet för skada i följd av luftfart. 

Om någon ställer ett krav mot dig i enlighet med nämnda lag kan Inter Hannover hjälpa dig med att:
· Utreda din skadeståndsskyldighet
· Förhandla med motparten
· Föra din talan och betala eventuella rättegångskostnader
· Betala eventuellt utdömt skadestånd till motparten

Försäkra din kamera i luften
Om du använder en kamera som hänger fritt från din drönare kan Gefvert även försäkra din kamera i luften under arbete (förutsatt att Flygansvarsförsäkring och tillstånd från Transportverket finns). Ta kontakt med Gefvert kundservice i detta fall. 

Kontakt:
Gefvert försäkringsmäklare
http://www.gefvert.se/org/sff/ 

Tidningen f

Fotografisk tidskrift

Fotografisk Tidskrift
Hornsgatan 103 10 trappor
117 28 Stockholm

Senaste nytt