IR & Stipendier

Svenska Fotografers Förbund delar årligen ut ett antal rese-, arbets- och utbildningsstipendium. Genom IR-ersättningen verkar SFF också för att fotografer ska ersättas då deras verk fotokopieras.

Här är några av de ansökningstider som ligger nära i tid 2017:

SFF:s rese och utbildningsstipendium: Stipendiet kan sökas av alla SFF-medlemmar som vill verka för fotografyrkets utveckling samt för ändamål som kan främja den egna yrkesverksamheten genom kursstipendier och studieresor samt som ekonomiskt understöd till behövande medlemmar. Sista ansökningsdag 15 mars 2017.

Konstnärsnämnden utlyser arbets- och långtidsstipendier
Yrkesverksamma bild- och formkonstnärer kan ansöka om arbetsstipendium och/eller långtidsstipendium. Läs mer om stipendierna här: 
http://www.konstnarsnamnden.se/stipendier/bildform/arbetsstipendium 
http://www.konstnarsnamnden.se/bild_form/langtidsstipendier 
Sista ansökningsdag är den 23 mars. 

IR
Fotografer, illustratörer, konsthantverkare och konstnärer som har bilder i böcker, tidningar och tidskrifter, utgivna för den svenska marknaden kan ansöka om IR (Individuell reprografiersättning). Även efterlevande som ärvt upphovsrätten efter en upphovsman har rätt till ersättning. Sista anmälningsdag är den 1 juni 2017 för böcker utgivna åren 2012 - 2016 och tidningar/tidskrifter år 2015. 

Läs mer här. IR är en ersättning för att publiceringarna kan fotokopieras inom undervisning i Sverige. Du som fotograf måste själv anmäla dig och skapa ett konto. Utförlig information om IR finns här: Bildupphovsrätt.

I listan till höger kan du även läsa mer om individuell reprografi-ersättning (IR) samt om de olika stipendier Svenska Fotografers Förbund delar ut och andra stipendier som kan sökas av fotografer.

Tidningen f

Fotografisk tidskrift

Fotografisk Tidskrift
Hornsgatan 103 10 trappor
117 28 Stockholm

Senaste nytt