Journalistförbundets stipendier

Journalistförbundet utlyser stipendier:

Kreativitetsstipendier

Stipendiet består av att under två veckor fritt få disponera ett rum i Ariane Wahlgrens författarhus i Aten under tiden 2 januari till den 3 juli 2017.
Stipendiemedlen kommer huvudsakligen från kopierings-/upphovsrättsersättningar från Bonus Copyright Access, samt i liten del från CopySwede. Pengarna är ersättning för användande av upphovsrättsligt skyddade texter och/eller bilder, och i liten del från kopiering av tv-program. Det är därför som upphovsrättsliga regler avgör vem som är behörig att söka Journalistförbundets stipendier.

Behörig att söka är alla som någon gång under de senaste tre åren haft texter och/eller bilder publicerade i svenska tryckta tidningar eller tidskrifter, eller haft bilder publicerade i svenska böcker och alla som medverkat i produktioner av svenska tv-program som sänts i SVT, TV4 AB, TV3 och Kanal 5.
Sista ansökningsdag är 8 september 

Journalistförbundets utbildnings och kompetensutvecklingsstipendium

Nu kan du fram till och med den 8 september ansöka om Journalistförbundets utbildnings och kompetensutvecklingsstipendium för perioden januari-juli 2017. Stipendiet avser organiserad utbildning och kompetensutveckling enligt personlig studieplan (till exempel kurser, studieresor, studiebesök på redaktion, deltagande på konferenser eller mässor, men inte högre akademiska studier).
Sista ansökningsdag är 8 september  

Läs mer om stipendierna på Journalistförbundets hemsida

Tidningen f

Fotografisk tidskrift

Fotografisk Tidskrift
Hornsgatan 103 10 trappor
117 28 Stockholm

Senaste nytt