Konstnärsnämnden

Projektbidrag inom bild och form och residens i utlandet.

Stipendier inom Bild och Form hos Konstnärsnämnden:

Arbetsstipendier - Arbetsstipendier ska i första hand möjliggöra fortsatt konstnärligt arbete.

Projektbidrag - Bidraget ges till experiment, utvecklingsarbeten eller samarbeten, 
alla med tidplan och budget.

Assistentstipender - Stipendiet ska finansiera en utvecklande arbetsperiod som assistent 
till en erfaren kollega i Sverige eller utomlands.

Dynamostipendiet - Stipendiet tilldelas den som på eget uppdrag skapar nya möjligheter 
för bild- eller formkonstnärer att möta sin publik.

Bildkonstnärsfondens Stora stipendium - Stipendiet ges till framstående bild- eller formkonstnärer som har 
och har haft en stor betydelse för yngre kollegor.

Långtidsstipendier - Stipendierna är som regel tioåriga och ska ge konstnärer arbetsmässig trygghet för att kunna utveckla sin verksamhet.

Stipendium för internationellt kulturutbyte och resebidrag - Detta är ett samlingsnamn för stipendier för utställningar, arbets- och
studievistelser utomlands och för internationella samarbetsprojekt i Sverige.

Residens - Fonden erbjuder även längre residens i Sverige och utomlands.

Bild och form - ansökningstider
Internationellt kulturutbyte: 30 augusti
Resebidrag: 30 augusti
Assistentstipendium: 5 september 
Residens i utlandet: 20 oktober
Projektbidrag: 17 november 
Internationellt kulturutbyte: 27 oktober
 Resebidrag: 27 oktober 

Se ansökningstider för Konstnärsnämndens stipendier här 

Mer information om alla stipendier hittar du här

Har du frågor kring Konstnärsnämnden och stipendier, kontakta:
Louise Dahlgren, tfn 08-506 550 68
louise.dahlgren@konstnarsnamnden.se

Tidningen f

Fotografisk tidskrift

Fotografisk Tidskrift
Hornsgatan 103 10 trappor
117 28 Stockholm

Senaste nytt