Medlem | 26 Feb 2018 | SFF

Hej, Davood Mousavi, varför gick du med i SFF?

-Eftersom jag rätt så nyligen kom som flykting till Sverige men har en bakgrund inom fotografi och journalistik är det viktigt för mig att få tillhöra en professionell organisation. Jag hoppas få professionell hjälp när jag behöver och kunna utöka mitt nätverk här. 

Hej, Davood Mousavi, varför gick du med i SFF? Foto: Eeva Kaun

Vi frågar våra medlemmar varför de väljer att vara med i Svenska Fotografers Förbund.
Här ansöker du om medlemskap i Nordens största fotograforganisation.