Ansökan FYN

Syftet med Gesällprovet är att visa att yrkesverksamma innehar och behärskar de kunskaper som är relevanta för att kunna utöva sitt yrke på ett professionellt sätt. Ett godkänt Gesällprov visar att man är en del av ett mångårigt yrkesnätverk av Gesäller och Mästare inom vitt skilda yrkesgrupper.

Efter betald ansökan får du ett dokument med praktiska och teoretiska uppgifter.
Dessa uppgifter skall vara klara och inlämnade senast den 15 januari 2018 för bedömning av FYN.
Nästkommande inlämning är fram till 15 april 2018.

Gesällbrevet är ett personligt intyg och kan ej återkallas. Mästarbrevet kan däremot återkallas om de yrkesetiska riktlinjerna ej följs.
Ansökan är bindande. 

Detta skall ingå i bifogad fil. Bifogas som pdf (döpt till ditt namn, gesäll 10+)
En aktuell CV från minst 10 år av din yrkesverksamhet som fotograf.
Länkar till hemsida, Facebooksida, utgivningar etc.
Två referenser som kan styrka din yrkesverksamhet (telefon och mailadress).