Press- och yrkesfotografkort

Svenska Fotografers Förbund utfärdar två slags yrkeslegitimationer till sina medlemmar - yrkesfotografkort och presskort.

Yrkesfotografkort och presskort kan beställas av medlemmar i SFF utom assistenter/studerande.

För att få ett presskort utfärdat måste man också arbeta minst 75 procent med fotojournalistik och uppfylla följande krav:

  • du ska ha varit verksam som fotograf i minst tre år, alternativt två år som kopist och två år som fotograf
  • du ska arbeta med bilder inom områdena press/förlag/television
  • du måste lämna minst två referenser/uppdragsgivare från press/förlag/tv-redaktion
  • medlemsavgiften måste vara betald
  • du måste följa de etiska regler som fastställts av Pressens Samarbetsnämnd

Presskortet och yrkesfotografkortet förblir SFF:s egendom och återkallas om kraven för innehav inte är uppfyllda, exempelvis vid utträde eller uteslutning ur SFF. Press- respektive yrkesfotografkortet kostar 375 kronor inklusive moms och porto. De är giltiga i fem år från utgivningsdatumet.

Ansök om presskort och yrkesfotografkort via länkarna nedan. 

Ansökan Presskort

Ansökan Yrkesfotografkort

Tidningen f

Fotografisk tidskrift

Fotografisk Tidskrift
Hornsgatan 103 10 trappor
117 28 Stockholm

Senaste nytt