Fem stycken medlemmar + en representant från BLF har bildat en rådgivningsgrupp. De täcker upp var sin halvdag under veckan enligt fast schema. 

Tidningen f

Fotografisk tidskrift

Fotografisk Tidskrift
Hornsgatan 103 10 trappor
117 28 Stockholm

Senaste nytt