För den fotograf som har en SFF-Företagsförsäkring via Gefvert AB utökas rättsskyddet till att även kunna gälla så kallade ”Småmål” (tvistevärde < 22 150 kr) vilka normalt sett är undantagna. En förutsättning är att man först vänt sig till förbundsjuristen och uttömt den hjälp som han kan ge. Därefter kan man, med SFF:s godkännande, utnyttja det utökade skyddet.

Tidningen f

Fotografisk tidskrift

Fotografisk Tidskrift
Hornsgatan 103 10 trappor
117 28 Stockholm

Senaste nytt