Projektet Konsten att delta: bild och form är uppbyggt som ett mentorskapsprogram och drivs av KRO/KIF i samarbete med Svenska Fotografers Förbund, Svenska Tecknare med flera.  Pilotprojekt kommer att genomföras under hösten 2016 och våren 2017 i Stockholm/Mälardalen.

Tidningen f

Fotografisk tidskrift

Fotografisk Tidskrift
Hornsgatan 103 10 trappor
117 28 Stockholm

Senaste nytt