Fredagen den 14 oktober hölls det första uppföljande mötet mellan AGA-gruppen och företrädare för Aller Media. Efter vårens gemensamma beslut om ett tilläggsavtal, kallad tolkningsprotokollet, kommer vi att regelbundna ha uppföljningsmöten om detta framgent. Under mötet framgick bland annat att av de frilansare som Aller Media har skickat avtalet till, har cirka närmare 300 inte skrivit på det. Frilansare som får avtalet får även mejluppgifter till en frågelåda hos Aller Media, där de kan ställa frågor som rör avtalet specifikt.

Tidningen f

Fotografisk tidskrift

Fotografisk Tidskrift
Hornsgatan 103 10 trappor
117 28 Stockholm

Senaste nytt