Får den nya företagsägaren använda mina bilder?

Fråga: Ett företag som jag upplåtit bildrättigheter till har sålts till en ny ägare som använder bilderna i verksamheten. Kan man hindra att den nya ägaren använder bilderna på detta sätt? /Gunnar

Svar: Av 28 § upphovsrättslagen framgår att den till vilken upphovsrätt över- eller upplåtits till inte får överlåta rätten vidare till annan. Undantag från detta gäller dock om rätten ingår i en rörelse som överlåts helt eller delvis. Utifrån hur du beskriver situationen i din fråga är det alltså tillåtet för den nya ägaren att använda bilderna. För att du ska ha möjlighet att hindra den nya ägaren från att använda bilderna krävs att du avtalat med den gamle ägaren om begränsningar i förfoganderätten. Det skulle kunna vara att bilderna bara får användas under en viss tid (som ska ha gått ut), att användningsrätten endast tillkommer företaget under den tid som företaget ägs av den tidigare ägaren. Du kunde även avtalat med den gamle ägaren om användningsrätt som kan förnyas mot ersättning. Ett sådant avtal följer med företaget vid en helhetsöverlåtelse och blir gällande mot den nya ägaren. Om denne inte betalar enligt avtal blir gamle ägaren skyldig att ersätta dig enligt ovan nämnt lagrum. Där framgår nämligen även att överlåtaren (av företaget, dvs. den tidigare ägaren) ansvarar alltjämt för avtalets fullgörande.

Tidningen f

Fotografisk tidskrift

Fotografisk Tidskrift
Hornsgatan 103 10 trappor
117 28 Stockholm

Senaste nytt