Fotografera staty- vad gäller?

Svar: Du skriver inte hur du vill använda fotografiet varför mitt svar blir något allmänt hållet. Om du inte framställt fotografiet för privat bruk enligt 12 § upphovsrättslagen (URL) så kan avbildningen vara olovlig. Anledningen är att undantaget enligt 24§ URL, som medger avbildning av konstverk, är inte tillämpligt i ditt fall. Detta eftersom att statyn visserligen står stadigvarande på allmän plats, men inomhus. Undantaget gäller endast för utomhus placerade konstverk. Du behöver alltså upphovsmannens tillstånd för denna avbildning. Däremot kan ett fotografi av statyn användas exempelvis i en tidning eller tidskrift i samband med en redogörelse för en dagshändelse (23 § p 3 URL). Om statyn är av underordnad betydelse i fotografiet kan användning även vara tillåten enligt det s k ”bild i bild”-undantaget i 20 a § URL.

 

Tidningen f

Fotografisk tidskrift

Fotografisk Tidskrift
Hornsgatan 103 10 trappor
117 28 Stockholm

Senaste nytt