Kan man skydda sina idéer?

Fråga: Hur kan man säkra sina ideer? Jag kommer till en kund med min idé och presenterar den. Kunden säger att den inte är intressant. Men nästa år så kör de ändå min idé, fast med en annan fotograf. Finns det något sätt att säkra sina projekt och tankar som man berättar för andra? /Greta

Svar: Den immateriella skyddslagstiftningen (upphovsrätt, patent, varumärken etc.) skyddar inte idéerna som sådana, endast den konkreta form som upphovsmannen, uppfinnaren eller illustratören ger sitt respektive alster.

En form av idéskydd kan man dock uppnå genom att ingå ett sekretessavtal med den part man vill presentera idén för. Detta ska undertecknas av parten innan man presenterar idén för denne. Det är viktigt att komma ihåg att samtliga personer som du presenterar din idé för undertecknar avtalet om du ska kunna skydda den effektivt.

Om man ska försöka sig på att skydda en idé bör man först konkretisera den i skriftlig och ev. bildlig form. Detta för att det ska finnas någon form av bevisning för det fall att din motpart försöker att använda idén i strid med sekretessavtalet. För att bevisa att denna användning skett kan man då falla tillbaka på den dokumentation som finns samt det till dokumentationen kopplade sekretessavtalet.

Det finns mallar för sekretessavtal, men vill du vara riktigt säker på att få den utformning som är lämplig i ditt fall bör du konsultera en jurist eller advokat med erfarenhet på området.

Tidningen f

Fotografisk tidskrift

Fotografisk Tidskrift
Hornsgatan 103 10 trappor
117 28 Stockholm

Senaste nytt