Vad är GDPR?

Vad är GDPR?

Hej! Vad är GDPR och på vilket sätt kommer den att påverka mig som fotograf./ Jenny

Svar: GDPR eller den nya dataskyddsförordningen är den nya lagstiftningen som bland annat ersätter personuppgiftslagen (även kallad PUL) på området personlig integritetslagstiftning. Den träder i kraft den 25 maj 2018 och påverkar hur alla som behandlar personuppgifter (som exempelvis fotografier på personer) får använda och hantera dessa. För att få behandla personuppgifter krävs numera alltid tillstånd från, avtal med den vars personuppgifter som behandlas eller annan laglig grund som framgår av GDPR. Läs min längre krönika i ämnet här.

Tidningen f

Fotografisk tidskrift

Fotografisk Tidskrift
Hornsgatan 103 10 trappor
117 28 Stockholm

Senaste nytt