Vem har upphovsrätten?

Fråga: En bild är fotograferad med en GoPro och körs i timelapseläge. Kameran tar två stillbilder per sekund. Kameran och selfiepinnen ägs av piloten som även styr farkosten. Piloten har slagit på kameran (tryckt på knappen en gång) och sedan lämnat över pinnen till passageraren. Passageraren komponerar bilden och vet att kameran tar två bilder per sekund, men har inte tryckt på en enda knapp. Hon har fått tips av piloten om vilka vinklar som funkar bra. Vem har upphovsrätten till bilden? Piloten eller passageraren? /Karoline

Svar: Utgångspunkten för bedömningen om vem som innehar upphovsrätten till ett fotografi är den som ”trycker på knappen”, alltså inte vem som äger utrustningen. Så utifrån den beskrivning du ger är min bedömning att de har en gemensam upphovsrätt till bilderna. Anledningen är att piloten har skapat förutsättningarna för fotosituationen, men passageraren bidrar med sin del genom att till viss del bestämma över kompositionen av bilden. Detta innebär att piloten och passageraren måste göra upp om hur de får förfoga över bilderna innan de används, helst genom ett skriftligt avtal. Risken är annars att om passageraren använder bilden så gör hon intrång i pilotens upphovsrätt och vice versa.

Tidningen f

Fotografisk tidskrift

Fotografisk Tidskrift
Hornsgatan 103 10 trappor
117 28 Stockholm

Senaste nytt