EU-direktivet om kollektiv rättighetsförvaltning KOM(2012) 372

Svenska Fotografers Förbunds remissyttrande över EU-direktivet om kollektiv förvaltning, det s k Sällskapsdirektivet kan du läsa här!

Bifogade filer: 

Tidningen f

Fotografisk tidskrift

Fotografisk Tidskrift
Hornsgatan 103 10 trappor
117 28 Stockholm

Senaste nytt