Ny upphovsrättslag

Svenska Fotografers Förbunds remissyttrande över "En ny upphovsrättslag" (SOU 2011:31) 

 

Bifogade filer: 

Tidningen f

Fotografisk tidskrift

Fotografisk Tidskrift
Hornsgatan 103 10 trappor
117 28 Stockholm

Senaste nytt