SFF avvisar lagförslag

I fredags avisade Svenska Fotografers Förbund lagförslaget om olovlig fotografering.

Regeringen föreslår att ett nytt brott ska införas i brottsbalken benämnt olovlig fotografering. Lagförslaget är tänkt att stävja sådan fotografering som innebär ett intrång i den fredade sfär som varje enskild person är tillförsäkrad. Det nya brottet föreslås införas den 1 juli 2012.

SFF delar uppfattningen att det är angeläget att den personliga integriteten skyddas och kan förstå orsaken till varför en kriminalisering av aktuellt slag föreslås. SFF anser dock att såsom lagförslaget är utformat riskerar det att omfatta professionella fotografer även om inte det har varit utredarens avsikt, vilket riskerar att skapa problem i fotografens yrkesutövning. SFFs uppfattning är därför att det skulle vara mer naturligt att utreda om brottet istället kan inrymmas inom befintlig lagstiftning t ex som ofredande. SFF därför avvisar lagförslaget i dess helhet.

Läs mer om lagförslaget på Regeringens hemsida här

SFFs remissvar kan du läsa här

Har du frågor? Kontakta Svenska Fotografers Förbunds ordförande Lotta Schwarz: lotta.schwarz@sfoto.se

 

Bifogade filer: 

Tidningen f

Fotografisk tidskrift

Fotografisk Tidskrift
Hornsgatan 103 10 trappor
117 28 Stockholm

Senaste nytt