"Tvingande regler om betalningstider i näringslivet"

Här: http://www.regeringen.se/sb/d/17282/a/212228) kan du läsa mer om bakgrunden till remissen.

Bifogade filer: 

Tidningen f

Fotografisk tidskrift

Fotografisk Tidskrift
Hornsgatan 103 10 trappor
117 28 Stockholm

Senaste nytt