Styrelsen

Det finns två styrelser inom SFF - förbundsstyrelsen och Fotoförfattarsektionens styrelse. Du kan läsa mer om Fotoförfattarsektionen under fliken "Fotoförfattarna".

 

Styrelsen för Svenska Fotografers Förbund:

Förbundsordförande
Ann-Katrine Almqvist
anki.almqvist[a]sfoto.se
Ledamot
Paulina Holmgren

Ledamot
Andreas Hillergren
Ledamot
Anna Hult
anna.hult[a]sfoto.se

Ledamot 
Göran Ekeberg
goran.ekeberg[a]sfoto.se
Suppleant
Lotta Gyllensten

Suppleant
Jonas Berg
Suppleant
Hendrik Zeitler
hendrik.zeitler[a]sfoto.se
Suppleant
Sara Lindquist


Styrelsen för Fotoförfattarsektionen inom Svenska Fotografers Förbund:

Ordförande
Magnus Westerborn magnus.westerborn[a]sfoto.se
Ledamot
Per Englund
Ledamot
Kalle Sanner
info[a]kallesanner.se
Ledamot
Åsa Sjöström
Ledamot
Hannah Modigh

Suppleanter
Hendrik Zeitler
Nina Korhonen

Fotoförfattarsektionens styrelse:

Ordförande
Magnus Westerborn

Ledamöter          
Åsa Sjöström          
Hannah Modigh                                    
Kalle Sanner
Per Englund
Anders Alm
Alexandra Ellis

Suppleanter
Hendrik Zeitler
Nina Korhonen 
Foto: Knut Koivisto

Tidningen f

Fotografisk tidskrift

Fotografisk Tidskrift
Hornsgatan 103 10 trappor
117 28 Stockholm

Senaste nytt