Svenska Fotobokspriset 2007

Sune Jonsson vann Svenska Fotobokspriset med sin bok Och tiden blir ett förunderligt ting (Västerbottens Läns Hembygdsförening)

Juryns motivering: 

Sune Jonsson hör til de stora Norrlandsskildrarna alla kategorier. Hans bilder från Västerbotten om en livsform som inte längre bär förevigar försvinnandet. Fotona är rika berättelser och hans prosa starkt visuell. Family of Man i vardag och på fest var länge hans projekt och gråskalans intimitet hans signatur. Byn från 50-talet vidgades efter hand till landskapet och Sverige kom så småningom att ge plats också för andra världens delar. Medkänslans sockenskildrare och länsetnolog blev också världsreporten som fångade samtidens skarpaste kontraster. I den nu utgivna volymen "Och tiden blir ett förunderligt ting" framträder Sune Jonssons gärning i helbild och får sina rätta dimensioner i tryck och format. Man häpnar över mångsidigheten i denna fotokonst; raffinerat enkel och tidlöst slagkraftig.

2007 års fem nominerade böcker:

Escapes - Björn Abelin (Journal)
Mäniska människa - Paul Hansen (Bokförlaget Max Ström)
Stolen moments - Tore Sandahl (Eget förlag)
Och tiden blir ett förunderligt ting - Sune Jonsson (Västerbottens Läns Hembygdsförbund)
Vinter - Lars Tunbjörk (Steidl) 

Årets jury:

Lars Hall
Annika Kalrsson-Rixon
Göran Widerberg
Jannike Åhlund

Svenska Fotobokspriset instiftades 1996 av Fotoförfattarsektionen inom Svenska Fotografers förbund för att uppmärksamma och stimulers kvalitativ fotoboksutgivning. Läs mer om priset här.

SFF info

SFF

SFF är med över 2000 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt