Skapa bilder med stort skärpedjup

En annan anledning kan vara att man vill skapa en panoramabild, en tredje att man vill höja upplösningen på bildfilen. Denna gång ska jag förklara en metod som gör det möjligt att skapa bilder med större skärpedjup än vad som är möjligt med bara en exponering.

Metoden kallas »focus stacking«. En svensk beteckning skulle kunna vara skärpedjupsförlängning. Framförallt kan den vara användbar vid makrofotografering, där det kan vara svårt att få till ett tillräckligt stort skärpedjup.

Det finns flera program som möjliggör skärpedjupsförlängning. Jag har använt Photoshop cs4 i detta exempel, men även program som Photo Acute, Helicon Focus eller Combine zm kan användas för att skapa denna typ av bilder. 

Vid sidan av ett program som kan lägga samman flera bilder till en enda krävs egentligen ingen annan utrustning. Jag har dock använt en fokuseringssläde för att förflytta kameran istället för att ändra på fokus. Detta gör det mycket enklare att få bilder med rätt avstånd mellan de olika delbilderna, speciellt vid makrofotografering.

Börja med att ställa in kameran på det närmaste föremålet som ska ligga i skärpa och avgör sedan vilken bländare som ska användas. Om man bländar ner alltför kraftigt minskas skärpan i bilden genom den diffraktion som uppstår, så jag rekommenderar inte mindre bländare än 11. Ofta får man också bättre resultat genom att använda en större bländaröppning och ta flera bilder. Det blir senare enklare för programmet att avgöra vilka partier som ligger i skärpa och ska användas i en bild. Ta sedan reda på hur stort skärpedjupet är vid detta avstånd. Det finns flera webbsidor där det är enkelt att räkna ut detta, till exempel www.dofmaster.com

www.dofmaster.com kan man räkna ut vilket skärpedjup som ett visst avstånd, objektiv och bländare kommer att skapa. Den oskärpecirkel som används beror på vilket kameraformat man använder. I detta fall har en kamera med en sensor på 24 x 36 mm använts. Oskärpecirkeln (circle of confusion) som använts vid beräkningen av skärpedjupet är 0,03 mm.

För min bild var avståndet 30 cm med ett 50 mm-objektiv. Skärpedjupet är då totalt 1,44 cm vid bländare 8. Efter den första exponeringen flyttade jag därför kameran en centimeter närmare objektet jag fotograferade och upprepade detta så många gånger som krävdes för att få skärpa på det längst bort liggande objektet.

I datorn öppnade jag bilderna i Bridge och markerade de bildfiler som jag ville använda för en bild. Dessa lästes in i Photoshop som ett dokument med flera lager. Genom att använda först kommandot »Justera lager automatiskt...« och sedan »Blanda lager automatiskt…« skapas en bild där de oskarpa partierna i respektive lager har maskats bort.

I Bridge markeras alla de bildfiler som ska användas. Genom att använda kommandot »Verktyg > Photoshop >  Läs in bilder till Photoshop-lager« skapas ett dokument i Photoshop där alla delbilderna ligger som lager ovanpå varandra.

 I Photoshop används kommandot »Redigera   Justera lager automatiskt…« för att lägga lagren i pixelpassning. 

I den dialogruta som öppnas när man valt »Justera lager automat-iskt…« anger man att lagren ska justeras som en stapel. Eftersom bildernas storlek förändras när kameran flyttas, kommer detta medföra att den färdiga bilden beskärs något. Var därför noga med att lämna lite rymd runt motivet vid fotograferingen.

Efter att bildlagren justerats ska de oskarpa partierna i respektive lager maskas bort. Detta görs med kommandot »Blanda lager automatiskt…«.

Välj »Automatisk projektion« i den dialogruta som då öppnas. Vid skärpedjupsförlängning finns det ingen anledning att använda linskorrigering. 

Den enskilda bilden med bästa skärpedjupsfördelningen ser ut så här.

När 8 bilder sammanfogas till en blir resultatet så här.

I den första versionen av cs4 uppstod då och då problem, där vissa partier kunde plockas från bildlager som var oskarpa. I den uppdaterade versionen 11.0.1 ska dessa problem vara lösta.

SFF info

SFF

SFF är med över 2000 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt