Skärpning

Men skärper du för lite blir din bild kontrastlös och blurrig. Den lilla mikrokontrasten, den som gör att ditt motiv ser ut att innehålla mängder med nyanser, den saknas i en underskärpt bild.

Det finns idag tre populära metoder för att slutskärpa en bild efter det att den har anpassats till den storlek och upplösning som bilden ska ha vid en tryckning eller när du skriver ut bilden. Oskarp mask har funnits i Photoshop sedan programmets första version och är antagligen det verktyg som fortfarande används mest. Smart skärpa infördes i Photoshop CS2. Skillnaden mellan oskarp mask och smart skärpa är framförallt den algoritm som används när filtret är inställt på Linsoskärpa. När smart skärpa är inställt på Gaussisk oskärpa är resultatet densamma som med oskarp mask.

Det tredje filtret som ofta används är Högpass. Det är ett filter som ger en konturlinje där kontrasten mellan två objekt är stor. I ytor med låg kontrasten blir bilden bara grå när man använder sig av Högpass. För att få till skärpningen måste man skapa ett lager av den ursprungliga bilden, applicera filtret och sedan lägga lagret i blandningsläget Mjukt ljus. Blir effekten då för svag går det att använda blandningsläget Hårt ljus. 

Hur mycket är lagom?

Att avgöra på skärmen hur mycket man ska skärpa bilden innan den skrivs ut eller trycks är svårt. En skärm har en helt annan upplösning än vad en skrivare eller tryckpress har. Många rekommenderar att man ska se bilden i 100% visningsläge på skärmen och sedan skärpa »för mycket«. Men det löser ju inte problemet, för hur mycket är för mycket? Jag rekommenderar oftast att man skärper bilden så att den ser lagom skarp ut när den visas vid 50% visningsläge. 

En alternativ lösning är att använda visningsläget Utskriftsstorlek. I versioner tidigare än CS4 gav detta oftast en bild där linjer blir alldeles hackiga. Men i CS4 ändrade man på hur bilden visas vid udda visningslägen på skärmen, alltså när bilden inte ligger vid 100%, 50% eller 25% utan vid 43,6% eller ett annat udda tal. Plötsligen gav också dessa visningslägen en rimlig återgivning av bilden. Så i dessa två versioner kan du använda kommandot Utskriftsstorlek och se bilden i den storlek som den sedan kommer att skrivas ut i, om du har ställt in rätt skärmupplösning i Photoshops inställningar.

För att ställa in rätt skärmupplösning får du ta fram tumstocken och mäta hur stor skärmen är. Jag skriver detta på en bärbar dator som har en skärm som är 13,1” bred och har en upplösning på 1440 pixlar på bredden. Om jag delar 1440 med 13,1 får jag fram att min skärm har en upplösning på 110 pixlar per tum. I Photoshops Inställning > Enheter & Linjaler ställer jag därför in 110 istället för standardvärdet 72 i rutan för Bildskärmsupplösning. 

Ställ in den upplösning som din skärm faktiskt har istället för det standardvärde som finns där från början. Mät hur många tum din skärm är bred. Dela antalet pixlar som din skärm har med denna bredd. Min skärm  har en upplösning på 1440 pixlar på bredden och är 13 tum bred. Jag har alltså en upplösning på 1440/13=110 pixlar/tum. Detta värde anger jag vid Bildskärmsupplösning istället för de 72 ppi som anges som standard.

Nu kan du se bilden i rätt storlek på din skärm och bedöma skärpningseffekten på ett någorlunda vettigt sätt. Det är inte perfekt, men det är det närmaste du kan komma den slutliga bilden på papper när du ser den på en skärm. Men för att detta ska fungera krävs det att du har ett videokort som stöder Open GL. Detta kan du se i Photoshops inställningar, under delen om Prestanda.

Se till att »Aktivera OpenGL-ritning« är förbockad. Kan du inte aktivera denna funktion stöder inte ditt videokort Open GL.

Lagerstil

För att skärpa bilder snyggt gäller det mest att se till att skärpa så mycket som möjligt där det bidrar till skärpan och undvika att skärpa där det avslöjar att bilden är skärpt. Lagerstil är ett utmärkt sätt ta bort skärpningen i högdagrar och skuggor. Där syns skärpningen mest och avslöjar att din bild har blivit skärpt. Genom att lägga på en lagerstil kan du istället skärpa mera i mellantonerna. Det är där du vill lyfta fram bildens mikrokontrast. 

För att du ska kunna använda en lagerstil måste du göra skärpningen i ett separat lager. Har du bara ett bakgrundslager skapar du ett nytt lager med kommandot Lager > Nytt > Lager via Kopiera. Efter det att du skärpt bilden dubbelklickar du på lagret i lagerpaletten. Lägg markören till höger om lagrets namn. På så sätt öppnar du dialogrutan Lagerstil. Genom att dra in den vita triangeln i gråkilen »Det här lagret« gör du ditt skärpelager genomskinligt i de ljusa partierna. Genom att hålla ner alt-tangenten och dra i den vänstra halvan av triangeln skapar du en övergångszon. Upprepa sedan denna inställning också för den svarta triangeln i detta lager och de två trianglarna som finns vid gråkilen vid det underliggande lagret.

Genom att ta bort skärpningen i hög- och lågdagrar ser bilden mindre skärpt, men bevarar fortfarande detaljåtergivningen i bildens mellantoner.

När du skapat en inställning som tar bort skärpningen i hög- och lågdagrar kan du spara denna inställning som en stil. Nästa gång du ska skärpa en bild kan du återanvända denna stil genom att öppna fönstret Stilar och klicka på den knapp som representerar den lagerstil du sparat, kan denna inställning läggas på ditt lager snabbt och effektivt.

Här kan du se hur man kan skapa en lagerstil som tar bort skärpningen i bildens ljusaste och mörkaste parti.

Mängd och radie

I både oskarp mask och smart skärpa ställer du in både mängd och radie. När du använder högpass har du bara ett reglage, radie. Radien är den viktigaste inställningen, eftersom den avgör hur bred den zon är som du påverkar med dessa filter. Idén är att ha en så bred zon som möjligt, utan att den blir synlig. Det innebär att radien måste anpassas efter bildens upplösning för att denna zon ska hålla samma bredd. Enklast gör du detta genom att alltid dividera upplösningen på bilden med en konstant siffra. Jag använder 200 som denna konstanta siffra. Gör jag en bild som har en upplösning på 350 ppi så har jag en radie på 350/200=1,75. 

När du har valt vilken radie du vill använda ställer du in mängden om du använder oskarp mask eller smart skärpa. Har du bilden vid 50% visningsläge eller vid Utskriftsstorlek drar du i mängdreglaget till det ser bra ut på skärmen. Lägg till slut på din lagerstil. Din bild ser skarp ut, men den ser inte skärpt ut.

Innan bilden skärptes hade den detta utseende, här visat i 100 % visningsläge. Jämför gärna med den tryckta bildens utseende i Fotografisk Tidskrift nr 3/2011.

Bilden är skärpt med oskarp mask med en radie på 1,7 pixlar och en mängd på 75 %. För en optimal skärpning är detta en för låg mängd.

Bilden är skärpt med oskarp mask med en radie på 1,7 pixlar och en mängd på 150 %. Skärpningen i mellantoner är bättre, men blir överdriven i framförallt högdagertonerna.

Samma skärpning som i föregående fall har använts även i detta fall, men en lagerstil har lagts på det skärpta lagret för att reducera skärpningen i hög- och lågdagrar. Inställningarna på lagerstilen är desamma som du ser i den ovan återgivna skärmdumpen. Skärpningen  har blivit betydligt mindre synlig, eftersom de ljusa högdagrarna har tagits bort. Men fortfarande är mellantonerna kraftigt skärpta.

Här har Smart skärpa använts istället för Oskarp mask, med en radie på 1,7 pixlar och en mängd på 80 %. Också här har en lagerstil använts med samma inställningar som i föregående bild.

Bilden är skärpt med oskarp mask med en radie på 1,7 pixlar och en mängd på 150 %. Därefter har filtret Högpass använts med en radie på 1,7 pixlar. Slutligen har blandningsläget ändrats till Mjukt ljus.

SFF info

SFF

SFF är med över 2000 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt