De inbjudna föreläsarna visar att fotografi inte nödvändigtvis måste visa misär och nöd för att förmedla kritik och väcka motstånd. Även positiva bilder av överlevnad, framsteg, gemenskap och empati kan ingå i ett kritiskt berättande. Språk: engelska. Här hittar du mer information om de medverkande

SFF info

SFF

SFF är med över 2000 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt

Kommande kurser

Inga aktuella kurser för tillfället.